KAWARINURI ISHIME

Thank you for visiting Aesthetic Bay!
Pens
KAWARINURI ISHIME
Pilot Kawarinuri Urushi Ishime Red Fountain Pen
Pilot Kawarinuri Urushi Ishime Red Fountain Pen
Pilot Kawarinuri Urushi Ishime Dark Blue Fountain Pen
Pilot Kawarinuri Urushi Ishime Dark Blue Fountain Pen
Pilot Kawarinuri Ishime Green Fountain Pen
Pilot Kawarinuri Ishime Green Fountain Pen
Pilot Kawarinuri Ishime Black Fountain Pen
Pilot Kawarinuri Ishime Black Fountain Pen